TUNABERGSBYGDEN

Register till årsskriften Tunabergsbygden
1951-2004

Roger Pedersen

uppdaterat av Lena Axelsson 2005-2017

INNEHÅLL

Förord
Innehållsförteckning
Författarregister
Ämnesordsregister

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tunabergs hembygdsförening bildades den 23 juli 1949 på initiativ av Magnus Andersson. Årsskriften Tunabergsbygden började utges år 1951. Detta arbete täcker Tunabergsbygden åren 1951-2017 och består av 3 delar.

Del 1 är en innehållsförteckning med uppgifter om år, sida, eventuella illustrationer, porträtt, kartor, tabeller, diagram eller bibliografier. När artikelrubrik saknas, har jag oftast tagit artikelns inledande ord eller helt enkelt satt en egen passande överskrift. I dessa fall är rubriken satt inom citationstecken.

Del 2 är ett alfabetiskt författarregister, med hänvisning till årgång och sida.

Del 3, det egentliga registret, är ett alfabetiskt slagordsregister, Ämnesordsregister som ger hänvisning till årgång och sida. Denna del är väsentligt utökad jämfört med första upplagan som publicerades som specialarbete 1977.

I många fall finns oklarheter beträffande personer med vanliga namn. Det är ofta svårt att bedöma om det är en eller flera personer med samma namn som avses i de olika artiklarna. Alternativa stavningar och felaktigheter förekommer också. God hjälp har jag haft av Ulf Berggrens 2 böcker om Tunabergare 1600-1900, vid identifiering av vissa personer. Vid motsägande uppgifter har jag i första hand använt mig av fakta i Ulf Berggrens böcker. Ofta gäller det årtal. Sunt förnuft har fått styra i vissa fall men stor försiktighet vad gäller exempelvis avlidna personer har gällt. I de fall det är möjligt har jag satt ut årtal för födelse och död samt yrke.

Är personen avbildad markeras detta under respektive årgång och sida med mager stil. Exempel: Andersson, Harry 98:25.

Observera att sidhänvisning förekommer endast första gången ämnet omnämns i artikeln.

Är tacksam för förslag till ändringar och tillägg beträffande personuppgifter samt rena skrivfel som är svåra att undvika i ett register av denna omfattning.

För senaste uppdatering se: www.tunabergs-hembygdsforening.org.se och klicka på Tunabergsbygdens register.

Med detta register hoppas jag göra denna årsskrifts många värdefulla lokal- och kulturhistoriska uppsatser mer lättillgängliga för den intresserade allmänheten.

Stor hjälp fick jag vid utarbetandet av författarregistret 1951-1976 av Sven Westin. I denna uppdaterade och utökade upplaga har Dan Mattsson hjälpt mig med svårtolkade författarnamn i årsskriften 1977 och framåt, vilket jag tackar honom för. Tackar även min kusin Stig Göransson för hjälp med personnamn och årtal till omslagsbilden.

Jag vill tillägna detta register min mamma Barbro Pedersen och min moster Birgitta Fredriksson (födda Göransson i Bogslöt) som är mina länkar till en bygd jag sällan besökt men lärt mig en hel del om genom årsskriften Tunabergsbygden.

Roger Pedersen

Sanktionerat av Roger Pedersen har jag fortsatt hans registreringsarbete för åren 2005 - 2017. Lena Axelsson.

Bilden visar familjen Göransson framför Bogslöts Västergård i början av 1900-talet.
Från vänster Ernst Gustav (f.1879), Anders Gustav (f.1853), Karl Arnold (1880-1959),
Anna Sofia Olovsdotter (f.1830), Erik Birger (f.1883), Otto Anders (f.1886),
Augusta Charlotta f. Larsson (1858-1953) och Axel Fredrik (f.1889).

Beställ Tunabergsbygden hos Hans Ekholm tel. 073-222 23 00

Enstaka årgångar:

1951 - 1994, 25:-/st

1995 - 1996, 35:-/st

1997 - 2002, 40:-/st

2003 - 2007, 50:-/st

2008 - , 60:-/st

10 årgångar/bunt från 1970- och 1980-talet kostar 150:- per bunt.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 77-78-79-80 -81-82-83-84 -85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06 -07-08-09-10 -11-12-13-14 -15-16-17

Till sidans början


Tunabergsbygden 1951.

Inledning.  5
En hembygdsgård blir till. - ill.  6
Bara en gryta.  7
Ett gammalt båtmanstorp. - ill.  8
Nävekvarn genom tiderna. - ill., portr.  9
ABC i Satanstugan. - portr.  13
Karl Johan Rogstedt. - portr.  14
Yttranden avgivna av pensionsnämnden i Tunaberg.  17
Vet ni...  17
En gammal ek. - ill.  19

Tunabergsbygden 1952.

Inledning.  5
Hembygdsgården. - ill.  5
Hembygdens kyrka. - ill.  6
Om knektar och båtsmän. - ill., portr.  8
Alexander. - portr.  11
Nävekvarn i dag. - ill.  12
Vet ni...  17
Vad sig i Tunaberg 1951 tilldragit haver.  19

Tunabergsbygden 1953.

Inledning.  3
En resa i hembygden. - ill.  4
Tillkomsten av sågverksrörelsen vid Marsviken. - ill.  8
Emmeli Charlotta Johansdotter. - portr.  10
Vad sig i Tunaberg 1952 tilldragit haver.  12
Hon slapp ej fram för elgar.  12

Tunabergsbygden 1954.

Inledning.  5
"Björkarna där hemma". - ill.  6
Klockaren, som gav Tunabergs kyrka den första orgeln. - ill.  7
När Hjalmar i Långdalen sprang till sta'n med brev för 25 öre. - portr.  9
En släktgård. - ill.  11
Ett bygdeoriginal. - portr.  12
Litet frågesport.  13
Det var en gång.  15
En annan historia.  15
Rätta svar på frågesporten.  15

Tunabergsbygden 1955.

Inledning.  3
"Ur havets famn". - ill.  4
Gamle kolaren. - ill., portr.  5
Tunabergsmarmorn och dess användning. - ill.  7
Något om fisket i Tunaberg. - ill.  9
Gamla protokoll berättar.  11
a) Hönsgummans testamente.  12
b) Änkans vedbrand.  13
c) Ett människoöde.  14
d) Skollärare Palmskjöld.  14
Smått och gott.  15
Tänk efter.  15
"Ett fynd har gjorts".  16

Tunabergsbygden 1956.

Inledning   3
"Anteckningar i Tunabergs gruvas besöksbok". - ill.  4
Tunabergs bergslag. - ill., portr., bibl.  6
Kyrkvägen. - ill.  9
En kommunal gärning.  10
"Vår vördade gamle kyrkoherde". - portr.  12
Sanna historier från Nävekvarn.  13
Ungdomen och den aktiva hembygdsvården.  14
Tunabergare i förskingringen. - ill.  15
Ödetomten i skogen. - ill.  16

Tunabergsbygden 1957.

Inledning.  3
Ode till hembygden.  4
Hembygdsgården och dess samlingar. - ill., portr.  4
Tunaberg, min barndomsbygd. - ill.  5
Musiklivet i Tunaberg i gammal tid. - portr.  7
a) I senare tid.  10
b) I modern tid.  12
Hur det kunde gå i äldre tider när tvistemål om landskapsgräns skulle avgöras. - ill.  13
Hackhyttan. - ill.  14
En översikt över den frireligiöse verksamheten i Tunaberg.  15
Aftonstämning vid Bråviken. - ill.  17

Tunabergsbygden 1958.

Inledning. - ill.  1
Ett ord på vägen.  2
Fornminnesutgrävningar. - ill., portr.  3
Från forntid till nutid.  6
Hembygdshymn.  9
Gamla bruksarbetare berättar. - portr.  10
Ödetorpen i Tunaberg. - ill.  13
Släktforskning är ett intressant arbete.  14
Hembygdsvän ur tiden. - portr.  14
Avfolkningen av landsbygden ett stort problem.  15
Brev till redaktionen.  15
Vad sig i Tunaberg 1957 tilldragit haver.  16
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse.  17
Minneslista.  18

Tunabergsbygden 1959.

Inledning. - ill.  1
Tio år.  2
En återblick.  3
Gåvobrev.  3
Ett tack.  4
Våra transportmedel : förr och nu. - ill., portr.  5
Vad sig i Tunaberg 1958 tilldragit haver.  9
Från tyrastickan till lysröret.  9
1918 års konfirmanders 40-årsjubileum 26.5 1958. - portr.  11
Fiske. - ill.  12
Från gamla tider.  14
Dalbergstugan. - ill.  15
Studie i naturen. - ill.  16
Drömmen.  18
Det är brandsyn ser jag...  19
Hänt för länge, länge sen.  19
Minneslista.  20

Tunabergsbygden 1960.


Inledning. - ill.  1
"Olof Danielsson, ur tiden". - portr.  2
Tunabergs storgruva.  3
Några data om ett par gårdar. - ill., bibl.  6
Ivar Pousette berättar minnen från herrgården. - ill.  8
Det var då, det. - ill.  10
"Sjötransport". - ill.  12
Vårdträdet.  13
Skogens gråben.  14
Augmentsräntan som blev ett bostadshus.  15
Ett ungdomsminne. - ill.  16
Hemkomsten.  18
Minneslista.  19

Tunabergsbygden 1961.

Inledning.  1
Natur och naturvård. - ill.  2
Skogskällan.  3
Buskhyttans gård 1867-1897. - ill.  4
Indelte soldaten. - bibl.  6
Tunabergs församlings pastorat. - ill.  8
En gammal gård försvinner. - ill.  10
IOGT.  12
En pratstund med en 91-åring. - portr.  14
Visste ni.  15
Vad sig i Tunaberg tilldragit haver.  17
Det var en gång.  18
Minneslista.  19

Tunabergsbygden 1962.

Inledning.  1
"Prosten Stefan Sandrén har avgått". - portr.  2
Arbets- och levnadssätt i Tunaberg under senare hälften av 1800-talet. - ill.  3
Noaks ark. - ill.  7
Kolerakyrkogårdarna i Tunaberg. - ill.  8
I skogens vackra pelarsal. - ill.  9
Det gamla och det nya. - ill.  10
Gamla tunabergare berättar minnen. - ill., portr.  12
En åttiotvååring berättar. - portr.  16
Strukturförändring.  17
Historier från Tunaberg.  19
Hänt på auktion.  19
Minneslista.  21

Tunabergsbygden 1963.

Inledning.  1
Kyrkoherden. - portr.  2
En gammal sörmlandskalender. - ill.  3
Nävekvarns bruk 1910 : från vattenhjulsdrift till elektrisk drift. - ill.  7
Framtiden och fritiden. - ill.  9
Vid Bråvikens strand. - ill.  15
Tunabergs gruvaktiebolag. - ill.  16
Ett kort kapitel om kyrksaker.  17
Mot höjderna.  18
Några minnesanteckningar. - ill.  19
Ett besök ev en skärslipare.  23
Kooperationen i Tunaberg.  25
"Historier".  26
Minneslista.  27

Tunabergsbygden 1964.

Inledning.  1
Vår fru av Tunaberg. - ill.  2
En gammal idyll. - ill.  3
En kyrkvärd berättar.  5
Ett härdigt släkte.  5
Härmed kungöres att...  6
I torken.  7
Funderingar. - ill.  8
Ett ord på vägen.  10
Gotthard Ström. - portr.  10
Lag och rätt. 11
Fortsatta utgrävningar. - portr. 14
Värre än värst.  15
Frivilliga skyttet : i anledning av dess 25-årsjubileum. - ill.  16
Ungdomsminnen.  17
Bruket vid Bråviken. - ill.  18
Minnen och reflektioner. - portr.  20
Ett 75-årsjubileum.  21
Bjälken och grandet.  21
Julharen.  21
Högamässotankar.  22
Minneslista.  24

Tunabergsbygden 1965.

Inledning.  1
"Leonard Karlsson, ur tiden". - portr.  2
Näfveqvarns arbetareförening. - ill.  3
Härmed kungöres att... en liten fortsättning.  4
I barndomens ängder.  6
Hilma Björkman-Michel. - portr.  7
Skolminnen. - portr.  8
Berättelse från Tunaberg.  9
Tunabergs Blaufarbenwerk. - ill., bibl.  10
Något om arbete och föreningsliv i Tunaberg av i dag. - ill.  11
Hembygden Tunaberg.  13
Några utdrag ur en dagbok.  14
Ett sorgligt hundraårsminne.  15
Glömda gårdar. - ill., portr.  17
Tvivelaktiga historier från Tunaberg.  20
Små tankar om forntid och nutid.  22
Minneslista.  23

Tunabergsbygden 1966.

Inledning.  1
Kyrkvaktaren. - portr.  2
Sederholmska gravkoret. - ill.  4
Något om Marsvikens såg. - portr.  6
En dag i kyrkskolan för 62 år sen. - ill.  9
Tuna bergslag.  11
Om kolerans härjningar.  12
En konsert 1885. - portr.  14
Så var det då. - ill.  16
En tillbakablick.  18
Tunabergshistorier.  21
En visa ur ett gammalt skillingtryck.  22
Minneslista.  23
För fritid, kultur och rekreation.  24

Tunabergsbygden 1967.

"Inledning".  1
Hembygd i förvandling. - ill., portr.  2
Tunaberg : en pärla vid havet. - ill.  5
En vårpromenad. - ill.  7
Lystring. - ill.  10
Granne med en hembygdsgård. - ill.  11
Finns några gravar i herrgårdsparken vid Näfveqvarn? - ill., bibl.  12
En glimt från Nävekvarn. - ill.  14
Om fattigvårdsärenden.  15
Inget fyllesvin.  17
Vild-Erker som skjutskarl.  17
Lilla Uttervik förr. - portr.  18
Hjert och Tektor.  19
...men störst av allt är kärleken.  21
En främling vänder åter hem.  22
"Historia".  23
Minneslista.  24
Studie-, kultur- och fritidsfrågor.  25

Tunabergsbygden 1968.

En hälsning. - ill.  1
Tunabergsbygden från kommunal synpunkt 1968.  2
Bilder från Tunaberg. - ill.  9
Hälsning från Näfveqvarns bruk.  13
Den kommunala förvaltningen i Tunaberg ser ut så här.  14
Vart vänder jag mig?  18
Verksamheten vid Tunabergs trävaruaktiebolag. - ill.  19
Fornminnen i Tunaberg.  21
Min ungdoms Tunaberg.  22
Carl XV:s älgjakter på Näfveqvarn. - portr.  24
Tunabergs kommuns fadderortsbesök i Sammatti, Finland i juni 1967. - ill.  26
Gården mellan sjöarna. - ill.  29
En gammal inventarieförteckning. - ill., bibl.  32
Släkttorskning.  34
Nävekvarns folkpark : 35 år. - ill.  35
Fritiden i samhällsplaneringen.  36
Ett ovanligt älgmöte. - ill.  37
Tunabergs hjälpförening vid olycksfall av hästar. - ill.  39
En gravsten. - ill.  41

Tunabergsbygden 1969.

Som en hälsning.  1
En hälsning till Södermanlands landsting.  3
Kultur- och fritidsverksamhet i Tunaberg. - portr.  4
Kulturmiljö i Tunabergsbygden. - ill.  6
Samlingslokaler inom Tunabergs kommun. - ill.  8
Bad- och idrottsplatser. - ill.  10
Ursprung - hembygd - framtid.  13
"Du spelman". - ill.  14
Om finska fadderorten Sammattis besök i Tunaberg i juni 1968. - ill.  15
"Pastorämbetets stämpel". - ill.  19
Följande nämnder och styrelser med resp. ordf. svarar för den kommunala verksamheten i Tunaberg.  20
Vinterfunderingar kring Nävekvarn och Bråviken år 1959.  21
Ett minne från Mögö.  23
Näfveqvarns styckebruk 1793-1807.  24
G.U. Silfversparres gåvobrev av den 18 maj 1802.  24
Gå till grannas på 1890-talet.  25
Sommarvind.  26
Sång till hembygden.  27
Utdrag ur Tunabergs kyrkoräkenskaper 1654-1725.  30
Sång till Bråviken.  32

Tunabergsbygden 1970.

"Inledning".  1
50 års kommunal förvaltning. - portr.  3
En gången period.  5
Magnus Andersson. - portr.  6
En återblick på årsskriften Tunabergsbygden.  9
Miljö och kultur. - ill.  10
Naturvårdsåret 1970. - ill.  12
En liten Nävekvarnskrönika. - ill.  14
Vintersnö och sommarsol.  15
Höstdag vid Bråviken. - ill.  16
Några glimtar ur mitt liv.  17
Tunaberg.  20
Gamla böcker.  21
Gör hembygden känd över gränserna.  23
Bondesorg.  24
Var fanns Pinnerström? - bibl.  26
Meditation i brytningstid.  29
Vårvinterlegend.  30
"Jag skulle be om ganska lite bara".  31
Bunden vid hembygden.  32

Tunabergsbygden 1971.

Till läsaren.  1
Magnus Andersson : in memoriam. - portr.  2
Bygd och miljö. - ill.  4
Skärgården. - ill.  6
Näfveqvarns konstnärliga gjutgods. - ill.  9
Jag minns.  13
Tunabergs kyrka 1826. - ill.  15
Ur en gammal dombok. - bibl.  17
Tunabergs trävaru AB bruksbanor. - ill., bibl., karta.  20
Om loket Karolinas vidare öden...  22
En bygds öde. - ill.  24
Om skola och skyttegille. - ill.  26
Fägring. - ill.  28

Tunabergsbygden 1972.

"Inledning".  1
Till David Holmbergs minne. - portr.  2
Kultur i bruksbygd. - portr.  3
"Verner Broberg". - portr.  9
Gamla antikviteter. - ill.  10
Den långfingrade pigan. - ill.  11
"Protokoll hållet".  11
Stenröset borti backen. - ill.  12
Ur en gammal dombok.  14
"Protokoll hållet".  16
Nävekvarnsminnen.  17
En gravhälls öde. - ill.  18
"Protokoll hållet".  19
Bruket. - ill.  20
Behöver vi hembygdsföreningarna.  21
"Ramsa".  21
Funderingar en vårkväll. - ill.  22
Minnen från en idyll. - ill.  24
Minnesglimtar från 1890-talet.  26
Morottäppan.  27
En examen på landet förr i världen.  27
Yttranden från Tunaberg.  28

Tunabergsbygden 1973.

"Inledning".  1
Kris i brukssamhälle. - portr.  2
Näfveqvarns bruk 350 år. - ill., portr., bibl.  6
Elin Andersson. - portr.  11
Martin Gezelius berättar. - ill., portr.  12
Min barndoms Nävekvarn. - ill., portr.  15
Näfveqvarns bruk sedan år 1963. - ill., portr.  18
Biblioteket.  20
Gymnastikfest i Nävekvarn. - ill.  22
Rekordsnabb lastning.  32
Ett nattligt möte...  33
Min första stadsresa.  34
Färd till häst.  35

Tunabergsbygden 1964.

"Inledning".  1
25 år : en återblick.  2
Gamla minnen. - ill.  4
Halvar Nordström. - portr.  7
Den gamla gårdens sista dag.  8
Nykterhet med förhinder.  9
Skumpe på Simonsberget. - ill.  10
Ur en gammal dombok.  14
De gamla arkiven berätta. - ill.  18
Näfveqvarns-spisen. - ill.  21
Det fick bli som det blev.  25
Till och från Tunaberg.  26
Kåseri från Simonsberget. - ill.  29

Tunabergsbygden 1975.

"Inledning".  1
Textilierna i Tunabergs kyrka.  2
"Akta skogen".  4
Skumpe på hembygdsfest. - ill.  5
En jägare gick sig att jaga...  7
Hur Colmaren blev Kolmården. - ill., karta.  8
Sagornas natt.  11
Ur fotoalbum och familjearkiv. - portr.  12
Styckebruket som blev en modern industri. - ill., portr.  16
Våra fäders spår.  20
Minnen från V. Kovik.  23
En liten släkthistoria. - ill.  26
Från oxens till traktorns tidevarv. - portr.  28
Giftermål i Tunabergs socken 1971-1885.  30
Tunaberg : vart går du?  32

Tunabergsbygden 1976.

"Inledning".  1
Vandring på barndomsstigar. - ill.  2
Nils Carlson. - portr.  4
Att ringa utsjunget och andra kyrkobruk. - ill.  5
Grijshyttan.  8
Vallonerna i Tuna bergslag. - bibl.  11
Idrotten i Nävekvarn. - portr.  15
Marmorbruket på Kolmården. - ill., bibl., karta.  19
Skumpe och August på nya äventyr. - ill.  25
Sagt och gjort. - ill.  29

Tunabergsbygden 1977.

"Inledning". 1
Sten Wahlund. - portr. 2
Att vara kyrkvärd. 5
Mitt testamente till Tunabergs Hembygdsförening. 6
Tydikehyttan (Tvådike-.). 7
Släkten Nyberg och Nystugan. - ill. 10
Jag minns. - ill. 12
Konstindustriell epok i Nävekvarn : intressant inslag i brukets historia. - ill. 15
ABF i Nävekvarn. - tab. 18
Familjen Audar i Abbortorp. - ill. 23
Detta hände 1976. 32
Den siste kolaren. - portr. 33
Minne från unga dagar. 35
En försoning i kyrkan. - ill. 37
Ett litet äventyr. - ill. 40

Tunabergsbygden 1978.

"Inledning".  1
Till minnet av Verner Broberg. - portr. 2
"Prosten Stefan Sandrén". - portr. 3
"Kyrkoherde Bengt Nilsson". - portr. 4
Gammal brukskultur. - ill. 5
Tunabergs socken i Jönåkers härad 1891. 8
En vinterdag på torpet. 9
När Melsjöholmen föll. 11
Evighet. 12
Långresorna. 13
Att vara pensionär och minnas gamla tider. - portr. 15
Året var 1918. 17
En liten krönika. 18
Simonsberget lockar. - ill. 20
Notfiske Respublica glacialis. - ill. 23
En liten historia om en notlott. 25
Vid Bråvikens strand. 26
Vad som i Tunaberg sig tilldragit haver 1977. 28

Tunabergsbygden 1979.

"Inledning".  1
Gården vid gruvan. 2
Kyrkväktaren och hans lön. - ill. 4
Om svartkonst, varsel och spöken. 6
Dammstugan. - ill. 8
Besök av en snäll givare. 10
Minnen från gången tid. 11
En sparkåkares funderingar. - ill. 13
Statistik. 14
Skolavslutning. 15
Ortnamn i Tunaberg. - ill., bibl. 16
Mera om Vild-Erker. 28
Frikyrkliga verksamheten i Nävekvarn. - ill. 29
Strömstaren. - ill. 31
Jag minns mera. - portr. 34
Det forna Tunaberg. - ill. 36
Vad som sig tilldragit haver 1978. 38
Vårkväll vid Lilla Mossbro. 39

Tunabergsbygden 1980.

Inledning. 1
Ett trivsamt 30-årsjubileum. 3
Tunabergsminnen. 5
Jättegrytor som kylskåp. 9
Paraplygranen. - ill. 10
Vilderker. 11
Bäcklins. - ill. 11
Tusenskönorna vid Löshällsbacken. 14
En Löfgrenssläkt. 16
Stenen som gav bygden bröd. 18
Från en dagboks anteckningar. - ill. 21
Dagsverken och beting inom jordbruket fordom. 25
Adolf E Nordenskiöld och Vegas färd runt Europa och Asien 1878 - 1880. - ill., portr., bibl. 28
Har du några minnen från Nävekvarn? 33
En föreningsgård och ett levande museum blir till. - ill. 36
Nävekvarn förr en sluten värld där allt kretsade kring bruket. - ill. 38

Tunabergsbygden 1981.

"Inledning".  1
Gösta Lundberg. - portr. 2
Bengt Karlsson. - portr. 3
Vårfunderingar. 5
Ett minnesmärke. - ill. 7
Den andra augusti 1914. 8
En dag bland notfiskare i Bråviken. - ill. 10
Difteriepidemin i Tunaberg år 1900. 13
Människor och händelser jag minns. - ill. 14
Knip-Jösse. 21
Öbergiana. 23
Något om notfiske i Bråviken. - ill. 24
Häftiga prylar i Tunabergs hembygdsgård. 28
Om vägunderhåll i äldre tider. - ill. 29
Efter en hörsägen. 32
Verksamhetsberättelse. 33
Det hände 1980. 35
Farväl du gamla kära björk. 36

Tunabergsbygden 1982.

"Inledning".  1
Kulturhistoriska vandringar : ett sätt att marknadsföra bygdehistoria. - ill., portr. 2
Elisabeth Lundberg. - portr. 6
Mina föräldrar. - ill., portr. 7
Knipen än en gång. 15
Om fattighus och gratial. - ill., bibl. 17
Min faders uppväxtår. 20
Min moders uppväxtår. 21
Gustav Emil och Josefina Kristina Bergs gemensamma liv 13-08-1882 - 11-01-1936. 22
Ett oplanerat semesterminne. - ill. 24
Madam Klang. - portr. 26
Med döden som gäst : koleraepidemin vid Näfveqvarns Bruk 1855. 28
Kring en årsskrift. 29
Nävekvarnssmedernas förenade älgjakt. 31
Legenden om Hjon-järnet : ett minne från min skoltid. - ill. 33
Det hände 1981. - portr. 35
Notvarpsinventering i Bråviken. - ill., portr. 36
Verksamhetsberättelse. 38

Tunabergsbygden 1983.

"Inledning".  1
Tunabergs historia - en sammanfattning : 1400-talet. - ill. 2
Enstacka. 6
Historik till Buskhyttans Sportklubbs 50:års jubileum. - tab. 8
Prästen i Tunaberg från 1627 - 1900-talet. - tab., bibl. 11
Ödegård. 13
Bohult. 14
"Hälsningar från Nävekvarn". - ill. 15
Det hände 1982. - ill., portr. 16
Lövhällan. - tab. 19
"Lilla Älvbro". - ill., bibl. 21
Gamla papper berättar : berättelse. - tab. 22
Glimtar från torpinventeringen. - portr. 27
Ur gamla protokoll åren 1870 - 1880. 35
Verksamhetsberättelse. 37
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 40
Sektionsstyrelse Svalbergsgården. 40

Tunabergsbygden 1984.

Förord. 1
Lär känna din hembygd. 2
Tunabergs historia - en sammanfattning : 1500-talet. 3
Besök från Norge. - portr. 6
Dystert 50-årsminne! : gjuteribranden 1934. - ill. 7
"Juno Lövgren". - portr. 10
Tore Borgström. - portr. 11
Stadsresan. 12
Kyrkogården i Tunaberg. 16
Bonden Jon Svensson i Tydikehyttan. 18
Julen 1915. 20
Minnen och hörsägen från Buskhyttan. - ill. 21
Tankar tillbaka. 23
Studiecirkeln 1983 : lokal bergshistoria. - bibl. 24
Ägoförhållanden i Tunaberg fram till mitten av 1800-talet. 26
Gruvsamhället. 29
Verksamhetsberättelse. 33
Det hände 1983. 35
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 36
Sektionsstyrelse Svalbergsgården. 36
"Tuna och Bergshammars socknar 1677". - karta. 37
Järnskattade lägenheter. - tab. 38
Register. 40

Tunabergsbygden 1985.

Förord. 1
Tunabergs Trävaruaktiebolag. 2
Tunabergs historia - en sammanfattning : 1600-talet. - tab. 5
Lokal bergshistoria. - karta. 7
Den gamla eken : en bland många andra, i vårt gamla kära Tunaberg. 12
Ur gamla handlingar och protokoll. 13
Att vara gruvarbetare i början av 1800-talet. - tab., bibl. 15
Vargtragedin vid Skallran. 22
Några ord om biskötsel. - ill. 23
Helmer Karlsson. - port. 26
Vita stugan. 28
Minnen från skoltiden. - ill. 29
Tunabergs bouppteckning från 1700-talet. - tab. 31
Verksamhetsberättelse. 34
Det hände 1984. 36
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 37
Sektionsstyrelse i Svalbergsgården. 37
Register. 38

Tunabergsbygden 1986.

Förord. - portr. 1
Gunnar Boström. - portr. 2
"Tunabergs historia - en sammanfattning" : 1700-talet. - ill. 3
Fyrk. 7
Sörmlandsleden genom Tunaberg. - tab. 8
Postverksamhet i Tunaberg. - ill., portr. 9
Lokal bergshistoria. 15
Skolorna i Egelprång och Bogslöt. - portr., bibl. 15
Vad man kan finna i AB Näfvekvarns Bruks arkiv. - ill., portr. 21
En massa klipp. 24
Ett soligt minne. 25
Järn- och kopparmalm. - ill., karta, bibl. 26
Stenålder. - karta, bibl. 30
Verksamhetsberättelse. - ill. 32
Det hände 1985. 36
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 37
Sektionsstyrelse i Svalbergsgården. 37
Register. 38

Tunabergsbygden 1987.

Förord. 1
Sven Westin. - portr. 2
Södermanlands landskapsblomma. 3
Någonting, som jag hört berättas. 4
Tunabergs Skytteförening. - tab. 4
Norströms från Gjutartorp, en efterlysning. 7
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening år 1986. - ill. 8
Karin Karlsson. 12
Zinkgruvorna i Tunaberg. - ill., tab., karta, bibl. 13
Busstrafiken i Tunaberg. - ill. 22
Järnvägen Pryssgården - Nävsjön. - ill. 27
Komplettering till Tunabergs bouppteckning från 1700-talet. 29
Det hände 1986. 29
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 30
Sektionsstyrelse i Svalbergsgården. 30
"Tunabergs historia - en sammanfattning" : 1800-talet. - tab. 30
Register. 37

Tunabergsbygden 1988.

Förord. 1
Walfrid Karlsson. - portr. 2
Om rotarna i Tunaberg. - tab. 3
Berg- och vattenuppfordingsverk vid Tunabergs gruvor, konstruerade av verkmästaren
vid Näfveqvarns Gjuteri och mekaniska verkstad, G. Öström : ur Jernkontorets annaler 1872. - ill. 5
Ålderdomshem - Mobiliseringsförråd - Bostad. - ill. 8
Mera om ålderdomshemmet vid Klenby. - tab. 10
Karl Öman, en gammal tunabergsbo. - ill. 13
Utdrag ur uppsats av Ingrid Pettersson i Hagagymnasiets årskurs III C i Norrköping, läsåret 1976 - 1977. 15
"Tunabergs historia - en sammanfattning" : 1800-talet, senare hälften. 17
Tunabergs socken i Jönåkers härad. - tab. 20
Buskhyttebäckens historia. 23
Skolorna i Egelprång och Bogslöt : kompletterande uppgifter till artikel i Tunbergsbygden 1986. - ill. 25
Motorcykelpionjärerna i Buskhyttan. - ill. 28
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening år 1987. - ill. 30
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. 33
Sektionsstyrelse Svalbergsgården. 33
Det hände i Tunaberg under år 1987. 33
Ett besök vid Hembygdsgården. - ill. 35
Register. 36.

Tunabergsbygden 1989.

Förord. 1
Om Tunaberg och kyrkans återinvigning påskdagen 1989. - ill. 2
Lilly Lindbergs textila gåva till och arbete för Tunabergs kyrka. 5
Många historiska händelser har anknytning till Tunaberg. 7
Berättelse. 12
Pris-courant på Näfveqvarns mekaniska verkstads och gjuteri´s tillverkningar. - ill. 15
Reglemente för Fattigvården i Tunaberg. 19
I våra förfäders spår. 21
Dokumenten berättar. 24
Buskhyttans storhetstid. - ill. 28
Vårt första år på Ytterbo. - ill. 31
Hembygdsföreningen. 34
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening år 1988. 37
Styrelsen för Tunabergs Hembygdsförening. 39
Sektionsstyrelse Svalbergsgården. 39
Det hände under 1988. 39
Register. 40
 

Tunabergsbygden 1990.

Förord. 1
Årstiderna, dikter från Tunaberg. 2
Det hände i Tunaberg år 1989. 2
Årstiderna. 3
Tunabergs församling 1989. - tab. 4
Tunabergsbygden erbjuder motiv för en tecknare. - ill., portr. 5
Karl David Eriksson, Långdalen. 7
Färsk fisk och strömming! - ill., portr. 9
Markegångstaxa. - ill., tab. 16
NQBK story. - ill. 21
Rättelser och tillägg till boken Tunabergare 1600 - 1800. - tab. 27
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening år 1989. 37
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1989. 38
Styrelsen för Tunabergs Hembygdsförening. 39
Sektionsstyrelse Svalbergsgården. 39
Gamla torpargrunder. 39
Planerat program : Tunabergs Hembygdsförening 1990. 40
Register. 41

Tunabergsbygden 1991.

Förord. 1
Det hände år 1990 i Tunaberg. 2
Nävekvarns herrgård under 1830-talet. - ill., tab., bibl. 3
Fyrberget i Nävekvarn. - ill. 11
Första bussen mellan Nyköping och Nävekvarn. - ill. 12
När tröskan kom till gården. - portr. 14
Dikter i vårens tid. 16
Skolnedläggning i Frankhyttan. - portr. 17
Carl Nylunds dagbok 1899 - 1942. - portr. 18
Samtal med Ludvig Öberg. - ill., portr. 25
Tunabergs församling 1990. - tab. 28
Tunabergs äldsta. - portr. 29
Gösta Nilsson. - portr. 32
Nävekvarns Tennisklubb. - ill. 33
Mina ungdomsminnen från Tunaberg. - ill. 35
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsföreningår 1990. 37
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen år 1990. 38
Planerat program : Tunabergs Hembygdsförening 1991. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1992.

Förord. 1
Det hände under 1991. 2
Kulthällen i Koppartorp. - ill., portr. 3
Hällristning. - ill. 10
Minnen från en gammal affär. - ill. 11
Korkåpa invigd i Tunabergs kyrka. - ill. 14
Torpvandringar 1991. 15
Torpgrunder mm i området kring Buskhyttan. - ill., karta, tab. 16
Ungdomsminnen. - portr. 34
Tunabergs församling 1991. - tab. 36
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening år 1991. 37
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen år 1991. 38
Planerat program : Tunabergs Hembygdsförening 1992. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1993.

Förord. 1
Det hände under 1992. 2
Nya fynd av hällristningar och älvkvarnar. - ill., karta. 3
Tunabergare - Buskhyttebor. 6
Elektrifieringen av Tunaberg. - ill. 7
Roddsumpen Gullan. - ill. 12
Glömda torp och gårdar del II. - ill., tab., karta . 14
Stora Jogershyttan. - ill. 36
Folkbokföringen har flyttat. - portr. 38
Till minne : Ruth Berggren. - portr. 39
"Till minne" : Lennart Jansson. - portr. 39
Tunabergs församling 1992. - ill., tab. 40
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1992. 41
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1992. 42
Planerat program för Tunabergs Hembygdsförening 1993. 43
Register. 44

Tunabergsbygden 1994.

Förord. 1
Det hände under 1993. 2
Stenålders fångstfolk och vi. - ill., karta. 3
Tunabergs hembygdsförenings fornfyndsinventering. - ill. 8
Per Smeds torp eller Sågarstugan vid Evadal. - ill., portr. 10
Smultronstället. 14
Grishyttan. 15
Glömda torp och gårdar III. - ill., tab., karta. 16
Tunabergs Hembygdsförenings styrelse. - tab. 36
Släktträff. 37
På besök i barndomens marker. - ill. 38
"Husförhör med Bogslöts rote". 39
Tunabergs församling 1993. - ill., tab. 40
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1993. 41
Svalbergssektionen 1993. 42
Planerat program för Tunabergs Hembygdsförening 1994. 43
Register. 44

Tunabergsbygden 1995.

Förord. 1
Det hände under 1994. 2
Nävekvarns hällristningar. - ill., karta. 3
Två nya stenåldersboplatser. - portr. 6
Pipstopp vid Bäcktorp. 8
Flyttdagen. 9
Vrak utanför Tunabergskusten : Svanen och Mariane. - ill. 11
Glömda torp och gårdar IV. - ill., portr., tab., karta. 16
Gruvbrytning i Tunaberg? 30
Julafton i luffarkammaren 1930. - ill., portr. 31
Den svenska historien i Tunaberg. - ill. 33
Hemvändardagen 1994. - ill. 34
Hembygdens år 1996. - ill. 35
Tunabergs församling 1994. - ill., tab. 36
Hembygdsdräkten. 36
Verksamhetsberättelse Tunabergs Hembygdsförening. 37
Svalbergssektionen 1994. 38
Planerat program för Tunabergs Hembygdsförening 1995. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1996.

Förord. 1
Det hände under 1995. 2
Näfveqvarns gjutgods : äntligen uppe i sitt rätta världe. - ill., tab. 3
Skogsbränder i Tunaberg. 6
Tunabergsmål? 7
Series Pastorum : Tunabergs församling och pastorat från år 1580. - ill., tab. 8
En gammal Tunabergare. 10
Minnen från sommaren 1925. 11
Återvinning av Grindtorp. 12
Fickpengen. - ill. 13
Dråpet på Ramund Olofsson. 15
Tuna Bergslag. 19
Ludvig Öbergs konfirmander från 1918... - portr. 20
... och 40 år senare. - ill. 22
Fastighetsägare och fastighetsaffärer i äldre tid. - bibl. 23
Nya regler för kyrkotillhörighet. - ill. 31
Styrelsen 1996. - tab. 32
Mjölkningsmaskinerna. - ill. 33
Tunabergs församling 1995. - ill., tab. 35
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1995. 36
Arbetsplan 1996 för Tunabergs Hembygdsförening. 38
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1995. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1997.

Förord. 1
Det hände under 1996. 2
Minnen från Överhyttan. - ill., portr. 3
Intresse för bygdespel? 11
Tändkulemotorns uppvaknande. - ill. 12
För 40 år sedan. 13
Flytten från Ruttorp till Kungshäll : eller när fru Linderholm gick till kungs. - ill., portr., bibl. 14
Glimtar från förr. 22
Trinndrömpare och mushökar : en utflykt i den tunabergska språkdjungeln. - tab. 23
Hembygdsgården i Koppartorp. 26
Notdragning i Marsviken. - ill., karta. 27
Tunabergs-schottis. 30
Nyheter om Tunabergshistoria. - ill. 31
Styrelsen 1996. - tab. 32
Melker Abrahamsson i "Gråbo". 33
Efterlysning. 34
Tunabergs församling 1996. - ill., tab. 35
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1996. 36
Arbetsplan 1997 för Tunabergs Hembygdsförening. 38
För 25 år sedan. 38
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1996. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1998.

Förord. 1
Det hände under 1997. 2
Att köpa traktor på 50-talet. - ill. 3
Bogserbåten Framåt. - ill. 5
Anckarströms grav : skröna eller verklighet. - ill., portr., bibl. 6
Lina Lindqvist : en stark profil på handelsföreningen, posten och telefonstationen. - portr. 23
Några skolminnen. - portr. 24
Tunabergs första sjundeklass firar 50 år. - portr. 27
Visitationsstämma i Tunaberg. 29
Nya Sörmlandsleder i Tunaberg. - karta. 30
Tunabergs Hembygdsförening 50 år. 33
Efterlysning. 34
Styrelsen 1998. - tab. 34
Tunabergs församling 1997. - ill., tab. 35
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1997. 36
Arbetsplan 1998 för Tunabergs Hembygdsförening. 38
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1997. 39
Register. 40

Tunabergsbygden 1999.

Förord. 1
Det hände under 1998. 2
Det var dans bort i Lövlund i vinternatten. 3
50-åriga skolminnen. 5
Berättelsen om Tunabergsträdet. - ill. 6
Tunabergsvalsen. 9
Ett hundraårigt brev. - ill. 10
Musikstunder vid Munksäter. 12
Överheten bär icke svärdet förgäves : brott och straff på 1750-talet. - ill., bibl. 13
Frälseägda hyttor på Näveberg. - karta, bibl. 27
Tidkehyttan. - ill., bibl. 32
Mjölnar-Erik : en kraftkarl. - portr. 35
Till minne : Erik Eriksson. - portr. 36
Svalbergsgården 20 år. 37
Rättelse. 37
Tunabergs Hembygdsförening 50 år : 1949 - 1999. - ill. 38
50 år med Hembygdsföreningen. - ill. 39
Till minne : Gunhild Johansson. - portr. 41
"Till minne" : Gösta Nyman. - portr. 41
Utflykter på Bogslöt-Hummelviksområdet. 42
Styrelsen 1999. - tab. 42
Tunabergs församling 1998. - ill., tab. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1998. 44
Arbetsplan 1999 för Tunabergs Hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1998. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2000.

Förord. 1
Det hände under 1999. 2
Tunabergsbygden 50 år. 3
En hembygdsgård blir till. - ill. 3
Tillkomsten av en sågverksrörelse vid Marsviken. - ill. 5
Sanna historier från Nävekvarn. 8
Det gamla och det nya. 10
Arbete och föreningsliv i Tunaberg av i dag. 11
Fornminnen i Tunaberg. 12
Tunabergs Trävaru AB Bruksbanor. - ill., karta. 14
Gammal brukskultur. - ill. 18
Bland notfiskare på Bråviken. - ill. 20
Vita stugan. - ill. 22
En massa klipp. 24
Första bussen mellan Nyköping och Nävekvarn. - ill. 25
Series Pastorum. - ill., tab. 26
De Besche förbättrar järnframställningen. - portr. 28
Något om släkten Sederholm. 29
Tunabergs hembygdsdräkt. - portr. 30
Till minne av Ivar Stenberg. - portr. 31
Hembygdsspelet : med amatörer från Tunaberg. - ill. 32
Tunabergs Hembygdsförening 50 år. 35
Gymnaster i Tunaberg. - portr. 36
"Guidning vid hembygdsgården". 38
Fisknot som gåva. - portr. 39
Delar av mineralsamling åtbördade till Nävekvarn. 40
Fotografer!! 40
Försäljning. - tab. 41
Efterlysning! 42
Styrelsen 2000. - tab. 42
Tunabergs församling 1999. - ill., tab. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 1999. 44
Arbetsplan 2000 för Tunabergs Hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 1999. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2001.

Förord. 1
Det hände under 2000. 2
Arkeologikurs i Tunaberg sommaren 2000 : utgrävning vid två kopparhyttor. - portr., karta. 3
Historia från en gravsten. - ill., portr. 9
Min gamla bruna häst. 15
Mormor Klara i Gatstugan. - ill., portr. 16
Fiskerinäringen i Tunaberg : minnesanteckningar av Alvar Karlsson
L:a Uttervik i januari 2000 - ill., tab. 21
Fiskeskepparexamen 1957. - portr. 24
Bildning, nöjen och kultur i Nävekvarn på 30-talet. - portr. 25
Rättelse. 26
Tillverkning av kanoner och kulor vid Nävekvarn. - bibl. 27
Märta i Botorp. - portr. 28
Svalbergsgårdens museum för järngjutgods. - ill. 30
Gruvområdet i Koppartorp renoveras. - ill. 32
Till minne av Sven Lövgren. - portr. 34
Dramatiskt kärleksdrama vid Ingolfshyttan. - bibl. 35
Tunaberg rikt på fornminnen. 36
Två okända fornlämningar funna i Tunaberg. - karta, bibl. 36
Några sjundeklassares 50-årsjubileum. - ill. 38
Befästning vid Nävekvarn. 40
Fotografer!! 40
Film om Kärrgruvan. 41
Försäljning. - tab. 41
Efterlysning! 42
Styrelsen 2001. - tab. 42
Tunabergs församling 2000. - ill., tab. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 2000. 44
Arbetsplan 2001 för Tunabergs Hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2000. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2002.

Förord. 1
Det hände under 2001. 2
Samling vid pumpen. - ill., portr., bibl. 3
Olof Lindén : en mästergjutare. - ill., portr. 8
Krognäsbadets tillkomst. - ill. 10
Brännmästare Svalberg i Svalbergsstugan. - ill. 12
Koboltutvinning vid Tunabergs malmfält. - ill., bibl. 15
Doktorsavhandling om bergsbruket i Tunaberg. 16
Till minne av Nils-Olof Danielsson. - ill., portr. 17
Hur jag blev ägare till en budcykel. - ill. 18
Gamla företag i Tunaberg. 19
Stjälpugnar vid Nävekvarns bruk. - ill., bibl. 20
Landhöjningen i Tunaberg. 20
Rickard Forsman : spelman. - ill., portr. 22
Hembygdsföreningens nya bygdespel : "När prästens piga fick asyl på
Näfveberg". - ill. 23
Skärgårdstrafiken på Bråviken. - ill. 25
När kulturen förstörde paradiset. 26
Hembygdsföreningens hemsida. 28
Fotografer!! 28
Näveberg : en sörmländsk bergslag. - ill., karta, bibl. 29
Film om Kärrgruvan. 41
Försäljning. 41
Efterlysning! 42
Styrelsen 2002. 42
Tunabergs församling 2001. - ill., tab. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2001. 44
Arbetsplan 2002 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2001. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2003.

Förord. 1
Det hände under 2002. 2
Hur Hammerstaätten blev ägare till Näveberg. - ill., karta, bibl. 3
Våra lärare i Nävekvarns folkskola på 1930-talet. - portr. 9
Något om 1902 års reglemente för skolorna i Tunaberg. 13
Bygdespelet : så skapades det. - ill., portr. 14
Några tillbakablickar på 40 år i Tunaberg. - ill. 21
Gymnastikresan till Lid. 23
Klas Thunberg : profil i Tunaberg. - portr. 25
Hembygd på schemat. - ill. 29
Milstolpar i Tunaberg. - ill. 30
Modell av lokstall och smedja från Älvbro/Ellbro. - ill., bibl. 31
Kurt arbetade 51 år på bruket. - portr. 33
En flygtur med Albin Ahrenberg vid spakarna. 34
Rysshärjningarna 1719 vid Nävekvarn. - bibl. 35
Tillkomsten av Nävekvarns missionshus. - ill. 36
Marsvikens varmbadhusförening u.p.a. 37
Elsa Malmgren. - portr. 38
När prästens piga fick asyl på Näfveberg. - ill. 39
Hembygdsföreningens hemsida. 39
Fotografer!! 39
Register till Tunabergsbygden 1951-2002. - ill. 40
Försäljning. 41
Efterlysning. 42 Styrelsen 2003. 42
Tunabergs församling 2002. - ill., tab. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2002. 44
Arbetsplan 2003 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2002. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2004.

Förord. 1
Det hände under 2003. 2
Hur gammalt är bergsbruket i Tunaberg? ­ ill., tab., karta, bibl. 3
När Nävekvarnsgrabbar köpte "Palestina" från Lönö. 6
Mormorsgruvan. ­ ill. 7
Jon Präst och Lee Håkansson. ­ ill. 9
Missionären Elisabeth Johansson. ­ port. 10
Tunabergslöparen. 10
Magins afton i Storgruvan. ­ ill. 12
Till minne av Börje Johansson. ­ portr. 141
Dansorkestern fick spela trots inställd dans. 15
Gammaldags maträtter. 16
Tunabergskören 50 år. 17
Tunaberg: klätterparadiset. ­ ill. 18
Vi gör en ABC-bok om Tunaberg och Bränn-Ekeby. ­ ill. 22
Nytt kapitel i spisens historia. ­ ill. 23
Reparation av hembygdsgården. ­ ill. 26
Satsning på museets verksamhet. ­ ill. 27
Kobolt: Sörmlands landskapsgrundämne. ­ ill. 28
Buskhyttans Folkets Hus-förening u.p.a. ­ ill. 29
Tillkomsten av andra delen av "Tunabergare". 32
Reglemente för fattigvården i Tunaberg. 36
Tillståndet i Tunaberg 1849. 37
När prästens piga fick asyl på Näfveberg. ­ ill. 40
Hembygdsföreningens hemsida. 40
Fotografer!! 40
Försäljning. 41
Efterlysning! 42
Styrelsen 2004. 42
Tunabergs församling 2003. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2003. 44
Arbetsplan 2004 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2005.

Förord. 1
Det hände under 2004. 2
Kanontillverkningen i Tunaberg. ­ ill., bibl. 3
Midsommarfirande med kanonsalut. 4
När sista kanonsaluten sköts i Nävekvarn. ­ ill., portr. 6
Perssonstugan. ­ ill. 8
Den historiska bakgrunden till det nya bygdespelet Soupe de Näfveqvarn ­ en djävulsk soppa. ­ ill., portr., bibl. 9
Dan Mattsson : Nyköpings kulturstipendiat 2004. ­ portr. 12
På hemmet. 13
Ur Näfveqvarns Bruks styrelseprotokoll 1904 - 1906. 14
Invigningen av Bruksmuseet. ­ ill. 16
Till minne : Birger Johansson. ­ portr. 17
Nävekvarns Styckebruk 1819. ­ ill., karta. 18
Gula skolan i Nävekvarn 100 år 2004. ­ ill. 20
Vägen Närke ­ Koppartorp. 22
Året som gått. ­ ill. 23
Mangangruvan. ­ ill., bibl. 26
Strömmingsfiske på Bråviken. ­ portr. 28
Strömmingsfiskare. 30
Produktionen i Nävekvarns Mejeri. ­ ill., tab. 31
Gruvarbetartorpet Blombergstorp. ­ ill., portr. 32
Nävekvarns Kreatursförening. 36
Utspisningsstat. 37
Tre nya böcker om Näfveqvqrns Bruk. ­ ill. 38
Tunabergs hembygdsdräkt. ­ ill., portr. 39
Soupe de Näfveqvarn ­ en djävulsk soppa. ­ portr. 40
Fotografer!! 40
Hembygdsföreningens hemsida. 40
Försäljning. 41
Gamla företag i Tunaberg : Sjöstedts fiskerirörelse. 42
Styrelsen 2005. 42
Tunabergs församling 2004. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2004. 44
Arbetsplan 2005 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2004. 47
Register. 48


Tunabergsbygden 2006


Förord. 1
Det hände under 2005. 2
Soupe de Näfveqvarn. ill. 3
Nävekvarn och Buskhyttans Svinägarförening. 5
Gamla företag i Tunaberg: Martin Anderssons Åkeri. 5 Registrering av våra föremål. portr.ill. 6
Tunabergs Fotoklubb. portr. 8
Vävkurs i Tunaberg 1959. portr. 11
Mina somrar i Nävekvarn (del 1). 12
Nävekvarn fick ny attraktion när "Snurremuse´et" öppnade. portr. ill. 18
Designåret 2005. ill. 20
Nu dokumenterar vi samtiden. portr. 22
Året som gått. portr. 23
Simonsberget i Koppartorp blir nytt naturreservat. ill. 26
Praktik på verkstadskontoret 1939-1940. ill. 28
Skogsarbete i Tunaberg. portr. 30
Genom Tunaberg på cykel. ill. 32
Om nykterhet, vinterfest och influensa i Nävekvarn 1894. 34
När tröskverket i Nävekvarn brann ned. 36
Gamla företag i Tunaberg: Birger Johanssons Traktortransport. 36
Soupe de Näfveqvarn. Annons. 37
Tre nya böcker om Näfvekvarns Bruk. Annons.ill.38
Tunabergs Hembygdsdräkt. portr. 39
Till Salu FAUN-urnan. Annons. ill. 40
Hembygdsföreningens hemsida. 40
Fotografer!! 40
Försäljning. 41
Efterlysning! 42
Styrelsen 2006. 42
Tunabergs församling 2005. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2005. 44
Arbetsplan 2006 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2005. 47
Register. 48


Tunabergsbygden 2007.

Förord. 1
Det hände under 2006. 2
Från vedspis till elspis. När Näfvekvarns Bruk ville konkurrera med en egen elspis. ill. 3
Minnen från Smébacken. ill. 6
Vigselbevis från Tuna Capell 1776. [facsimil]. 7
Torpet Moga. Torp i Tunaberg. ill. 8
Duvstugan. Torp i Tunaberg. ill. 10
Nytt Våg 21-projekt. 10
På cykel runt tre sjöar. 11
Mina somrar i Nävekvarn del 2. 12
Om uppväxttiden [dikt]. 16
Nyäng-Tomta kanalen. karta, ill. 17
Trolig medeltida kopparhytta funnen invid Ljungbo. karta, 22
Året som gått. ill. 23
Som vaktmästare i Lövlund. 26
I Sinom tid...kunde skyltmakaren rätta till sitt lilla stavfel! ill. 27
Godtemplarlogen 2227 "Gruvans Heder". Ur boken Sveriges städer och landsbygd från 1950. 28
"Ny" gammal gungstol till Hembygdsföreningen. ill. 29
Förfäder i Tunaberg. Om släkten Lindberg. 30
Grönalund. Torp i Tunaberg. ill. 33
Gamla företag i Tunaberg. Arvid Johanssons Traktortransporter. 33
Tydikehyttan. Torp i Tunaberg. ill. 34
Verksamheten vid Tunabergs gruvor 1880-1896. tab. 36
Vägen Närke-Koppartorp. ill. 37
Gamla företag i Tunaberg. Karl O. Anderssons Lastbilsåkeri. 38
[Annons: Faun-urnan]. 38
Tunabergs hembygdsdräkt. ill. 39
Tre nya böcker om Näfvekvarns Bruk. ill. 40
Försäljning. 41
Hembygdsföreningens hemsida. 42
Styrelsen 2007. 42
Tunabergs församling 2006. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2006. 44
Arbetsplan 2007 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2006. 47
Register. 48


Tunabergsbygden 2008.

Förord.1 Det hände under 2007. 2
Kungshamn - en hamn för kungen? ill. 3
Tunabergare i Oxelösund. portr. 6
Gästgivare Bergs skrammeldans. [Dikt]. 7 Gruvfälten i Tunaberg 1867. 9
Tunabergs Hembygdsförening [får] Näckrosen. ill.10 Visste du... 10 Alstorpshyttan? kart. 11
Mina somrar i Tunaberg - del 3. ill. 12
Spännande turbinkanal funnen vid restaurering av Nävån. ill. 17
Cykeltur i Tunaberg. ill. 20
Skärgårdshyllning. Text o Musik. 22
Året som gått. portr.ill. 23
Snickarstugan. Torp i Tunaberg. ill. 26
Johannesberg. Torp i Tunaberg. ill. 27
Medeltida läsövning. ill. 28
Historien längs Nävån. ill. 29
Marmorbrytning i Tunaberg. ill. 30
Vindkraftverk i Tunaberg. kart. ill. 32
Näfveqvarns Kopparverk. tab. 33
Tunaberg under krigsåren. 34
Minnen från Tunabergskören. portr. 36
Mejerskan Frida Karlsson vid Nävekvarns Mejeri. facs. 37
Kjell Lundström fick 2007 års uppmuntringsstipendium. portr. 38
Till Salu FAUN-urnan. Annons. ill. 38
Tunabergs hembygdsdräkt. ­ ill., portr. 39
Tre nya böcker om Näfvekvarns Bruk. ill. 40
Försäljning. 41
Hembygdsföreningens hemsida. 42
Styrelsen 2008. 42
Tunabergs församling 2007. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2007. 44
Arbetsplan 2008 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2007. 47
Register. 48


Tunabergsbygden 2009.

Förord.1
Det hände under 2008. 2
Sparvärme.ill. 3
Damm- eller Lergruvefälten. kart. 8
Den långa resan till Tunaberg. ill. 9
Mor Elin. 16
Från bondeledare till gjutmästare - en släktkrönika. portr. 17
Griftetal över Pehr Olsson. 19
På cykeltur i Tunaberg. ill. portr. 20
När åskan går. ill. 22
Året som gått.portr. ill. 23
Lång dags färd mot Tuna. ill.
Barndomsminnen. 28
Tunaberg i tysl TV. ill. portr. 30
Tunabergs hembygdsdräkt. ­ ill. portr. 32
"Helvetet på jorden". ill.
Klockare Gustaf Mellner. portr.
Arne Bergman - ett helt arbetsliv vid Nävekvarns Bruk. portr. 36
Nävekvarns föreläsningsförening. 38
Till Minne. portr. 39
Tre böcker om Näfvekvarns Bruk. ill. 40
Försäljning. 41
Hembygdsföreningens hemsida. 42
Styrelsen 2009. 42
Tunabergs församling 2008. ­ ill. 43
Verksamhetsberättelse för Tunabergs hembygdsförening 2008. 44
Arbetsplan 2009 för Tunabergs hembygdsförening. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2008. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2010.

Förord. 1
Ett träimperium i Tunaberg. 3
Ett biblioteks uppgång och fall. 8
Från Aspadalen till Hertighag 1925. 10
Nytt ljus till Tunabergs kyrka. 17
På cykeltur i Tunaberg. 20
Året som gått. 22
Nya skyltar uppsatta om Tunabergs torp. 26
GPS-koordinater till torpen i Tunaberg
Hembygdsföreningen - dikt av Roland Flemk. 29
Transport av timmer till Buskhyttans såg. 30
Skärgårdshyllning - Roland Flemk. 31
Tunabergs hembygdsdräkt. 32
Tunabergs Frukt- o Trädgårdsodlarförening. 33
Tunaberg i statliga utredningar på 1950-talet. 35
Nävekvarnskonst i m/s Kungsholm. 36
1909 års män - "de unga". 38
Kanoner och arsenik. 40
Tre böcker om Nävekvarn. 41
Försäljningar. 42
Styrelsen för Nävekvarns Hembygdsförening. 43
Tunabergs församling. 44
Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen. 2009 45
Arrangemang 2010 i Hembygdsföreningen. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2011.

Förord. 1
Ett träimperium i Tunaberg - del 2. 3
Näfvekvarns Bruk läggs ned... 10
...och får ett annat användningsområde. 11
När bönderna i Nävekvarn strejkade. 13
Tunabergsbilder. 14
Första sågverket för Tunabergs Trävaru AB. 16
Mormor och morfar i torpet i Rasbo. 17
Klassträff efter 60 år. 21
Året som gått. 22
Doften av hägg och syren. 25
Birgitta - en sann eldsjäl. 26
Nävekvarns Folkets Park 75 år. 28
Möte i Nävekvarn. 30
Tunabergslöparen. 32
Tunabergs SLS-avdelning. 33
Näfveqvarns gamla sjukhjelpsförening. 34
Stortvätt - en nostalgisk bildkavalkad. 36
Mineraler i Tunaberg. 39
Stora Jogershyttan. 40
Tre böcker om Nävekvarn. 41
Försäljningar. 42
Styrelsen för Nävekvarns Hembygdsförening. 43
Tunabergs församling. 44
Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen 2010. 45
Arrangemang 2011 i Hembygdsföreningen. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2012.

Förord. 1
Den förste vallonen, Wilhelm Gilliusson. 3
Bondmorans liv förr och nu. 8
Alma Jonssons speceriaffär. 9
Skördearbete vid Åtorp. 10
Gideon "Gidde" Nilsson. 11
Ett gammalt foto väcker minnen. 12
Flygkatastrof i Tunaberg. 14
Om underhåll av fiskebåt. 16
s/s Barbro. 18
Året som gått. 22
Svampåret 2011. 26
Gränsstrid mellan Svea och Göta rike. 28
Dödsbrand i Nävekvarn 1865. 31
Tunabergslöpare. 32
Ett bruks uppgång och fall. 33
Kjell Lundström. 34
Vem vet något om bilden? 37
Linnea Pettersson 100 år. 38
Elsa Johansson 100 år. 39
Bygdeband.se. 40
Tre böcker om Nävekvarn. 41
Försäljningar. 42
Styrelsen för Tunabergs hembygdsförening. 43
Tunabergs församling. 44
Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen 2011. 45
Arrangemang 2012 i Hembygdsföreningen. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen. 47
Register. 48

Tunabergsbygden 2013.

Förord. 1
Den förste vallonen, Wilhelm Gilliusson, del 2. 3
Att växa upp i Tunaberg. 8
Svalbergsgården. 13
Svalbergsgårdens vällingklocka. 15
Skolkök på 50-talet. 16
Mathilda x 3. 18
Tunabergslöparen. 21
Året som gått. 22
Grytberga. 26
Ny gång- och cykelväg. 29
högvilt i Sörmland. 30
Livet i "Hurrastugan". 32
Från bildarkivet. 34
Att arrendera ett torp. 36
Matberedning på 40-talet. 37
Bygdeband.se. 40
Tre böcker om Nävekvarn. 41
Försäljningar. 42
Styrelsen för Tunabergs hembygdsförening. 43
Tunabergs församling. 44
Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen 2012. 45
Arrangemang 2013 i Hembygdsföreningen. 46
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2012. 47

Tunabergsbygden 2014.

Förord. 1
Det hände 2013. 2
Den förste vallonen, Wilhelm Gilliusson, del 3. 3
Motorfordon i unga år. 9
Hummelviks torghandel i Oxelösund. 13
Nävekvarn inte bara bruk utan även jordbruk. 15
Vad betyder kungakronan? 16
Båttrafiken på Marsviken 1954. 17
Myteriet på s/s Framåt. 19
Bouppteckning 1876. 20
Året som gått. 22
Kvinnoliv i bruksmiljö. 26
Ulla Schönberg-Berfenfeldt – ny kyrkoherde. 32
Från bildarkivet. 33
Vasagubbarna i Nävekvarn. 35
Sörmlandsbygden om industri och odling. 38
Bygdeband.se. 39
Tre böcker om Nävekvarn. 40
Försäljningar. 41
Styrelsen i Tunabergs Hembygdsförening. 42
Hänt i Tunabergs församling. 43
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse. 44
Arrangemang i Tunabergs Hembygdsförening 2014. 46
Svalbergsgårdens verksamhetsberättelse. 47
ISSN 0347-2841 Produktion och layout: ONYX DT

Tunabergsbygden 2015.

Förord. 1
Det hände under 2014. 2
Den första vallonen, Willem Gilliusson, del 4. 3
En pigg pensionär. 7
Sångtexter från segelfartygens tid. 9
Industrijärnvägen vid Näfveqvarns bruk. 13
Kommunalstämma i Tunabergs socken. 15
Året som gått. 18
Minnen av min farmor. 22
Från bildarkivet. 26
Bruksgubbarnas ölhak. 28
En sägen förutsåg den stora gjuteribranden. 29
Berättande bilder. 30
Bygdeband. 31
Tre böcker om Näfveqvarns bruk. 32
Försäljning. 33
Styrelsen 2015 Tunabergs Hembygdsförening. 34
Tunabergs församling 2014. 35
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 2014. 36
Arrangemang 2015 för Tunabergs hembygdsförening. 38
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2014. 39
Register. 40
ISSN 0347-2841 Produktion och layout: ONYX DT

Tunabergsbygden 2016.

Förord. 1
Det hände under 2015. 2
Den första vallonen, Willem Gilliusson, del 5. 3
Tyskdammen. 7
Brev från Stig. 8
Gammelgården. 10
Om skolor i Tunaberg. 16
Till sjöss. 17
Året som gått. 21
Gruvan i Tunaberg. 23
Skogsjärnvägen vid Pryssgården återinvigd. 24
Arbeten som blivit utförda under 2015. 26
Teater. 27
Tunabergslöparen. 28
Brännvinsbränneriet i Nävekvarn. 29
Sörmlandsbygden. 30
Öppettider Hembygdsgården Gruvmuseum Bruksmuseum Svalbergsgården. 31
Bygdeband. 32
Tre böcker om Näfveqvarns bruk. 33
Försäljning. 34
Hembygdsföreningens hemsida. 35
Styrelsen 2016 Tunabergs Hembygdsförening. 35
Tunabergs församling 2015. 36
Mässingstider. 36
Verksamhetsberättelse för Tunabergs Hembygdsförening 2015. 37
Arrangemang 2016 för Tunabergs hembygdsförening. 38
Verksamhetsberättelse för Svalbergssektionen 2015. 39
Register. 40
ISSN 0347-2841 Produktion och layout: ONYX DT

Tunabergsbygden 2017.

Förord. Innehåll. 1
Tack och farväl/Nykomling. 1-2
Det hände under 2016. 3
Buskhyttans såg. 4-7
Båttrafik på Marsviken 1954. Buskhyttans storhetstid 8-9
Gammelgården 100 år igen? 10-17
Första Majblommans barnkoloni på 1950-talet. 18-19
Om räls och vagn från Nävekvarn. 19
Skogsjärnvägs-vagns-bygge 2014. 20
Ornäsbjörken vid Svalbergsgården. 21
Om Salvetorps industriområde. 22-23
Silversparres fond. 24-25
När skönheten kom till byn, teater. 26
Tunabergslöparen. 27
Sörmlandsbygden. 28
Svalbergsgården - Modern urna. 29
Öppettider. 30
Bygdeband. 31
Näfveqvarns bruk, annons. 32
Försäljning. 33
Tunabergs församling 2016. 34
Hänt under 2016. 35-36
Verksamhetsberättelse 2016 Svalbergssektionenn. 37-38
Tunabergs Hembygdsförening styrelsen 2017. 39
Arrangemang 2017. 40
ISSN 0347-2841 Tryck: Linderoths Tryckeri AB, Vingåker

FÖRFATTARREGISTER
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z-Å-Ä-Ö

Ahlin, Maj-Britt 01:16
Alkelind, Inga 08:3
Alvin, Anne-Lie 15:22-25, 16:8-9
Andersson, Ingrid 69:23
Andersson, Karl 56:10
Andersson, Krister 98:30, 99:32
Andersson, Lasse 79:29
Andersson, Magnus 51:6, 55:16, 62:3, 63:16, 64:10, 65:2, 65:14, 65:18, 66:3, 66:11, 66:18, 00:3
Andersson, Sven G 09:22, 12:11

Berg, Evert 82:20, 82:21, 82:22, 84:7
Berg, Margaretha 14:26-30
Berggren, Ruth 80:9, 80:10, 80:11, 80:14, 80:16, 81:14, 83:6, 84:21, 85:29, 86:25, 87:3, 87:4, 88:13, 89:28, 91:12, 92:11, 00:25, 17:9
Berggren, Ulf 85:31, 87:29, 90:27, 96:15, 04:32
Bergman, Emil 63:25
Blomberg, Carl-Gustaf 58:3, 64:14
Borgström, Tore 57:12, 80:18
Boström, Lisa 79:11
Broberg, Verner 52:8, 53:4, 54:6, 54:11, 55:4, 55:16, 56:16, 57:17, 58:6, 58:14, 59:18, 60:14, 60:18, 61:2, 61:6, 61:10, 61:12, 61:14, 62:12, 62:17, 63:19, 64:11, 64:16, 64:20, 65:17, 66:2, 66:9, 66:21, 68:22, 69:29, 70:17, 70:26, 70:32, 71:13, 72:2, 73:34, 74:2, 75:4, 76:2, 77:6
Brogren, Mary 87:7

Broström, Reinhold 05:37
Brännström, Lars 57:13, 60:15

Carlson, Nice  75:8
Cinthio, Maria 09:3

Danielsson, Leif 68:34, 68:41, 69:24, 72:18
Danielsson, Nils-Olof 66:6, 68:19, 71:2, 80:5, 81:2, 84:2, 84:24, 85:2, 85:26, 86:7, 87:2, 87:4, 87:27, 88:2, 88:3, 88:28, 89:34, 91:32
Danielsson, Olof 53:8, 59:3, 00:5
De Mander, Lennart 17:2
Ditzler, Curt 90:5, 91:11

Edberg, Rune 86:26, 86:30
Edlund, J.G. 15:17
Eklander, Sten 85:12
Ericsson, Lars-Olov 71:17, 72:14, 74:14, 75:12, 76:11, 77:23, 79:16, 82:6, 83:27, 85:15, 86:15, 88:25, 90:9, 91:3, 91:18, 91:29, 92:15, 92:16, 93:14, 94:16, 95:16, 96:19, 96:23, 97:14, 97:31, 98:6, 99:13, 01:9
Eriksson, Bengt 78:9, 79:6, 79:28, 80:25, 97:23, 02:26, 03:23
Eriksson, Erik 83:2, 83:16, 84:3, 85:5, 86:3, 87:30, 88:5, 88:17, 88:23, 89:21
Eriksson, Folke 92:34, 93:36, 94:15, 95:8, 95:9, 96:33, 99:3, 99:12
Eriksson, Hans 07:30
Eriksson, Karl-Lennart 06:8, 06:11, 07:26, 08:26, 11:16
Eriksson, Stig 16:8-9
Eriksson, Sven 05:3, 05:6, 05:8, 07:17, 10:3, 11:3-9, 12:3, 13:3-7, 14:3-8, 15:3-6, 16:3-6 sam 29-30, 17:4-7 samt 19 - 24
Eriksson, Åke 92:16, 93:14, 94:16

Fagrell, Mary Linnea Elisabet 07:6
Flemk, Ingrid 82:36, 85:28, 00:22

Flemk, Roland 05:28, 05:30, 07:16, 08:22, 10:29, 11:30, 12:16,27, 13:8-12, 14:9-12, 15:9-11, 16:17-20
Forsberg, Ingegerd 77:18
Franzén, Inga 14:12-14

Gezelius, Martin 73:12
Gezelius, Torsten 77:5
Gunnarsson, Maths 09:9, 11:17-20

Hagberg, Robert 51:9, 56:13
Hammar, Kersti 91:33
Hansson, Lars 01:40
Hedin, Carl 55:9
Hedin, Carl Eric 81:10, 81:24, 00:8, 00:20
Hellberg, John 71:15
Hildeby, Gunnar 63:3, 80:33
Hildeby, Leif 06:12, 07:12, 08:12, 13:15,36-37, 14:15 och 16
Hjelm, Linnéa 91:35
Holmqvist, Bertil 74:29, 78:20
Hornberg, Carl-Arne 89:7
Hultberg, Nils 79:39
Hulterstam, Greta 94:38
Hulterstam, Ruben 69:3
Hultman, Carl-Henrik 68:21, 00:12
Hultman H. 15:16-17
Hultström, Erika 63:15, 78:26
Hök, Nils 56:6
Höst, Per 70:6

Till sidans början

Ingemansson, Sven 68:26
Isaksson, Inger 95:35, 96:7, 96:10, 96:20, 96:22 (se även Ånberg, Inger)
Isaksson, Stig 2013:29
Ivar, Gustav 81:21, 82:33, 83:14

Jerhamre, Karl-Olof 89:31
Jerhamre, Ylva 89:31
Johannesson, Tomas 2013:18-20 Johansson, Birger 85:23, 87:22
Johansson, Börje 97:3, 99:36, 99:38, 99:41, 01:38 02:17, 02:26, 03:23

Johansson, Christer 05:13
Johansson, Gerd 99:10
Johansson, Henning 59:14
Johansson, Martin 82:29, 84:12
Johansson, Nils 55:7
Johansson, Roland A. 12:39,40, 13:24-25(foto),40, 14:39, 16:32, 17:31
Johansson, Ruth 65:7, 72:27

Johnsson, Gillis 07:17, 07:22, 08:11

Jonsson, Bo 05:32
Jonson, Jonas 98:29
Jonsson, Inge 90:21
Jonsson, Tore 11:36-38
Jonsson, Ulla-Britt 03:21
Jönsson, Åke 76:19

Karlsson, Aina 01:15
Karlsson, Alvar 00:39, 01:21
Karlsson, Axel 57:5
Karlsson, Bengt 56:14
Karlsson, Eva 84:20
Karlsson, Gösta 93:7
Karlsson, Helmer 73:32, 78:17, 78:23, 78:25, 80:36, 82:31, 83:11, 85:22
Karlsson, Karin 59:11
Karlsson, Leonard 61:4, 61:12, 62:16, 63:7
Karlsson, Stig 67:5, 67:10, 68:37, 70:23, 75:11, 75:32
Karlsson, Walfrid 68:39, 73:33, 74:8, 75:23, 76:8, 77:7, 78:13, 79:36, 81:8, 82:15
Klang, Per 74:21, 75:16, 76:15, 77:14, 80:38
Källström, Bernt 83:8, 98:5
Källström, Åsa 2013:16-17
Köhler, Anders 09:34

Lagerlund, Mona (f.Ohlsson) 2013:13-14
Lantz, Sune 71:22
Larsson, Irma 82:26
Larsson, Ove 09:36
Larsson, Ragnar 57:10, 63:9, 64:18, 67:2, 68:2, 68:35, 69:4, 69:10, 69:14, 69:26, 69:32, 70:3, 70:5, 70:10, 70:12, 70:16, 70:20, 70:29, 71:4, 72:3, 72:20, 73:2, 74:7, 74:18, 77:2, 78:5, 81:3, 81:7,2000:18
Leiding, Birgitta 95:34, 97:12, 97:13, 97:22, 99:38, 02:28, 04:17
Levander, Lars 2002:18
"Lilla gumman från landet" 2013:37-38
Lindberg, Ebba 66:16
Lindberg, Thorsten 84:23
Lindén, Gerda 67:14, 69:21, 70:14, 70:15
Linné, Carl von 09:33
Littmarck, Björn 88:8, 16:10-15, 17:10-17
Ljungdahl, Bengt 82:2, 82:28, 83:2, 84:3, 85:5, 86:3, 87:3, 91:14, 95:11, 04:12, 06:18, 06:26, 08:17, 08:30, 08:32, 11:11-12, 11:26-27, 12:28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 14:35-37 (text,foto), 17:1-2
Lothigius, Wilhelm 90:7
Lundberg, Elisabet 68:29, 69:25, 72:26, 81:13, 82:7
Lundberg, Gösta 65:11, 65:13, 70:9, 72:21, 73:11, 75:28, 77:33, 78:2, 78:8, 78:15, 79:4, 80:1, 00:11
Lundgren, Erik 16:23 Lundgren, Ivar 64:3, 65:15, 65:22, 66:22, 67:19, 73:15, 05:4
Lundström, Kjell 99:37, 00:28, 00:29, 00:40, 01:30, 01:35, 01:36, 02:8, 02:15, 02:19, 02:20, 02:24, 03:13, 03:29, 03:30, 03:31, 03:33, 03:35, 03:36, 03:38, 04:23, 04:26, 04:27, 04:28, 05:12, 05:14, 05:16, 05:18, 05:20, 05:23, 05:31, 05:36, 06:5, 06:6, 06:20, 06:22, 06:23, 06:36, 07:3, 07:23, 08:23, 08:29, 08:33, 08:37, 09:8, 09:23, 09:38, 10:8, 10:33, 10:36, 10:38, 11:10-11, 11:28-29, 11:33, 11:34-35
Löfgren, Anna-Lisa 08:36
Löfgren, Gösta 95:16
Lövgren, Juno 57:4, 58:2, 58:9, 60:13, 60:16, 61:3, 62:9, 62:10, 63:23, 64:8, 64:22, 67:7, 67:21, 70:24, 71:28, 73:35, 74:25, 75:26, 77:35, 78:11, 78:12, 79:8, 79:10, 80:3, 81:36, 82:25, 83:13, 00:10

Malmqvist, Kerstin 10:30, 11:13, 11:25, 12:8,9,10, 14
Mattsson, Dan 92:3, 92:10, 93:3, 95:3, 95:6, 01:3, 02:22, 02:23, 02:28, 03:3, 03:14, 04:3, 04:7, 04:9, 05:6, 05:9, 05:26
Monier, Paul 52:12, 65:8
Myrman, Ulf 09:17

Nilsson, Annie 2013:26-28
Nilsson, Arvid 57:15
Nilsson, Bengt 84:17, 89:2, 90:3, 91:16, 92:14, 96:8, 00:26
Nilsson, Eva 04:16
Nilsson, Hans 98:3, 11:21
Nilsson, Ingvar 85:7, 86:8, 86:15, 95:33, 00:39, 01:32, 06:3, 07:29
Nilsson, Lennart 92:15
Nordström, Birgitta 99:41, 00:31, 01:34
Nordström, Halvar 59:3, 65:3, 65:9, 66:12, 67:15, 71:26, 72:17, 72:21, 72:27, 72:28, 73:20
Nordström, M. 09:28
Nordström, Vera 98:24
Nyberg, Mauritz 77:10
Nyholm, Elisa 12:38
Nyman, Berit 94:37, 02:12

Nyström, Tore 06:30

Okänd förf, 11:14-15, 11:39
Olsson, Margareta 17:18-19
Ordföranden 80:2

Till sidans början

Pedersen, Roger 02:3, 03:40
Pettersson, Astrid 99:9
Pettersson, Britt 94:14, 97:27
Pettersson, Emil 64:5
Pettersson, Ingrid 88:15
Pettersson, Knut Rickard "Kross-Pelle" 08:7 Pettersson, Kurt 51:19, 70:30, 70:31
Pettersson, Maj-Lis 12:12
Pettersson, Rickard 69:27
Pousette, Ivar 60:8

Rason (signatur) 91:25
Redaktionskommitten 58:1, 59:1, 60:1, 61:1, 62:1, 63:1, 64:1, 65:1, 66:1, 67:1, 68:1, 69:1, 70:1, 71:1, 72:1, 73:1, 74:1, 75:1, 76:1, 77:1, 78:1, 78:28, 79:1, 80:1, 81:1, 82:1, 82:35, 83:1, 83:15, 84:1, 85:1, 86:1, 87:1, 88:1, 89:1, 90:1, 91:1, 92:1, 93:1, 94:1, 95:1, 96:1, 97:1, 98:1, 99:1, 2000:1, 2001:1, 2003:1, 2004:1, 2005:1, 2007:1, 2011:1, 2012:1, 2013:1
Regner Johansson, Anne-Charlotte 2013:32-33
Rindstål, Kurt 09:30, 10:17
Rogberg, Olof 94:39
Rådström, Rune 12:18

Sahlin, Carl 15:28-29
Samelius, Bengt 71:20, 00:14
Sand, Uno 01:28
Sandrén, Stefan 52:6, 61:8
Schnell, Ivar 65:10, 72:10
Schönberg-Berfenfeldt, Ulla 14:32
Sederholm, Johan 15:15-16
Sederström, Sven-Olof 97:30, 98:27, 99:5, 99:6, 00:32, 00:35, 02:10, 02:17, 03:37, 04:14, 04:29, 05:17, 05:22, 06:32, 07:11, 07:37, 08:20, 09:20, 09:26, 10:20,10:22,10:40, 12:26, 14:17-18, 15:7-8 samt 13-14, 16:26, 17:8-9
Segelberg, Eric 76:5
Selinheimo, Kai 69:15
Sigurdsen, Gertrud 77:12, 79:34
Silvanus (sign i SN) 06:34 Sjögren, Gudrun 99:10
Sjölund, Gunborg 75:2, 89:5
Skarman, Erik 04:18 Skyllberg, Eva 99:27, 02:29
Stenquist, Bengt 93:12, 94:10, 95:30, 96:3, 96:13, 97:33, 98:23, 99:35, 01:25, 03:9, 03:34, 04:6, 04:10, 04:15, 06:28,
Stenquist, Siw 93:12, 94:10
Ståhlberg, Ingvar 68:36
Söderkvist, Lilian 92:15, 92:16, 93:14, 94:16, 95:16, 00:36, 04:22

Thisell, Bertil 67:11
Thorsson, Sten 75:30
Thunberg, Björn 96:6, 96:12, 2010:26, 2010:35, 2011:2, 2011:22-24, 2011:40, 2012:22, 2013:22-23, 14:22-25, 15:18-21, 16:21-22, 17:3-4 samt 28
Thunberg, Martin 74:4
Thörnberg, Reinhold 71:6, 72:24, 77:37, 79:31

Wahlund, Aina-Sophie 67:12, 68:24, 71:9, 73:6, 80:28
Westin, Barbro 10:10
Westin, Sven 63:17, 64:5, 64:6, 65:4, 66:4, 67:18, 67:22, 68:32, 69:19, 70:21, 71:24, 72:2, 72:9, 73:11, 76:4, 78:3, 78:4, 81:3, 84:10, 10:10
Wikblom, Lennart 68:13, 73:18
Wärn, Gunnar 91:17
Yngwe, Jan 14:19

Ågren, Elna 14:26-30v Ågren, Ragnar 57:7
Åkerlund, Agneta 94:3
Ånberg, Inger 72:22, 74:10, 75:5, 76:25, 77:40, 78:18, 79:13, 81:5, 81:29, 82:17, 83:19, 83:22, 84:26, 85:13, 86:2, 86:9, 86:21, 87:12, 87:13, 88:10, 88:20, 88:34, 89:24, 90:2, 90:16 (se även Isaksson, Inger)

Österberg, Nils 84:11, 86:24, 00:24


Till sidans början